Ik pik geen ondemocratische waterschapsverkiezingen!

6

Adv.:

waterschapsverkiezingen

Vandaag kreeg ik, net als waarschijnlijk vele Nederlanders met mij, het stembiljet binnen voor de waterschapsverkiezingen. Ik had er al het een en ander over gehoord. Je zou voor verschillende partijen kunnen kiezen die allemaal een eigen kijk hadden op het waterbeleid van Nederland.

De waterschapsverkiezingen leven niet bepaald in Nederland. Zo was 60% van de Nederlanders er niets eens van op de hoogte dat de verkiezingen in november werden gehouden. Dat Nederlanders niet bekend zijn met de waterschappen blijkt ook wel uit het feit dat zelfs meer dan driekwart van de mensen niet eens weet wat de waterschappen doen. Eerlijk gezegd weet ik dat dan nog wel zo ongeveer. Wat ik me eigenlijk vooral afvraag is: waarom worden er verkiezingen gehouden voor de waterschappen? Het kost waarschijnlijk bakken met geld. Als de regerende partijen voortaan gewoon mensen hiervoor aanstellen dan scheelt dat aardig wat geld.

Een ander punt waar ik me over ergerde was het feit dat je je geboortedatum moest invullen op het biljet. Hierbij staat letterlijk: “Let op: Een niet of onjuist ingevuld geboortejaar maakt uw stem ongeldig”.
Één van de voorwaarden voor een democratie is vrije en geheime verkiezingen. Hier is duidelijk geen sprake van geheime verkiezingen. Het feit dat men kan controleren of je je geboortejaar wel juist hebt ingevuld is hier toch wel een overduidelijk bewijs voor.

In september was het al in het nieuws dat er bepaalde codes op de stembiljetten zouden worden afgedrukt en dat er daarom een rechtszaak zou komen. Blijkbaar heeft dit dus nog niet geholpen. De codes zijn namelijk wél aanwezig.

Omdat de waterschapsverkiezingen dus gewoon geheel ondemocratisch gehouden worden, wil ik iedereen oproepen om NIET te stemmen. Ik denk dat het goed is om de regering een sein te geven dat we dit niet pikken.

Als je dit bericht interessant vond, kun je overwegen om lid te worden van onze RSS feed. Of wil eerst de volgende berichten nog lezen?

Praatjes van lezers

6 betweters plaatsen hun mening over het bericht “Ik pik geen ondemocratische waterschapsverkiezingen!”
 1. Jaap schreef:

  Rijkswaterstaat is ook een groot waterschap en daar hoeft niet voor te worden gestemd. Gewoon onderbrengen bij Rijkswaterstaat en klaar is kees.

 2. Hein schreef:

  Wat wil je daar nou mee zeggen, niet stemmen ? Uit desinteresse stemt het gros al niet en dat zal heus niet aangemerkt worden als protest. Ik ben tegen waterschappen en hun zelfstandige wetgevende bevoegdheid, incluis die van het opleggen van belastingen. Het bestuur van Zuiveringsschap Rivierenland hier heeft de belasting een aantal jaren geleden met 400 % verhoogd. Mijn bezwaar daartegen werd op formele gronden, het bestuur was daartoe nou eenmaal bevoegd, afgewezen. Ze beheren hier de waterstand van de polder. Daarvoor moet ik betalen tewrijl ik een tegenstander ben van bouwen in de uiterwaarden van rivieren. Nijmegen heeft een hele wijk in het Waalwater neergezet en de bemaling, jawel die mag ik betalen. Dit locale gebeuren (gemeente, zuivering en waterschappen) hoort niet te worden bestierd door een stelletje amateurs. Dit hoort landelijk te worden geregeld en de te betalen belasting hoort deel te zijn van de rijksbelastinginning.

 3. Jens Swelson (77 comments.) schreef:

  @Jaap: Inderdaad. Het zl waarschijnlijk echter wel iets ngewikkelder liggen 😉

  @Hein: Daar heb je zeker een punt. Het is inderdaad jammer dat zo’n protest waarschijnlijk niet opgemerkt gaat worden. Mijn belangerijkste motieven om niet te gaan stemmen zijn toch wel het probleem met de privacy en het feit dat ik geen idee heb waar ik op zou moeten stemmen.

 4. Hein schreef:

  Dat gekozen bestuur bepaald de voortvarendheid. Hoe meer voortvarend (nieuwe kunstwerken, gebouwen en andere voorzieningen ed) hoe meer belasting moet worden opgebracht. Verder moet een lid geen bebouwing voorstaan in waterbeheersgebieden. Er zijn eigenaren van woningen en boeren in meer of mindere mate vertegenwoordigd. De boeren probeerden in het verleden de belasting voor de sector af te wentelen op de eigenaren in het gebied.
  Dus bel een behoudende woningeigenaar gegadigde van je keuze en vraag naar wat ie voorstaat.

 5. ChingChuan (19 comments.) schreef:

  #
  Er staat een nummer op mijn stembiljet, kan iemand zien wat ik heb gestemd?

  Zodra u uw stembiljet heeft opgestuurd, kan niemand meer achterhalen op wie u heeft gestemd.
  #
  Wat betekenen de verschillende streepjescodes?

  Op de kandidatenlijst en de retourenvelop treft u in de onderhoek een kleine streepjescode aan. Op de achterflap van de ontvangstenvelop treft u een nummer en een blokje aan. Deze codes gebruikt de drukker voor de productie. Ze zijn op geen enkele wijze verbonden met uw persoonsgegevens.
  #
  Waarom staan er cijfers op mijn stembiljet?

  Om fraude zo veel mogelijk te voorkomen zijn de stembiljetten beveiligd. De getallen op uw stembiljet vormen daarom een code waarin uw geboortejaar is verwerkt. Verder zijn geen persoonsgegevens in deze getallen opgenomen. Bij het tellen van de stemmen wordt het door u ingevulde geboortejaar vergeleken met de getallen op uw stembiljet. Daarmee wordt verzekerd dat degene voor wie het biljet is bestemd het ook heeft ingevuld. Het is dus van belang uw geboortejaar correct in te vullen. Heeft u het geboortejaar niet of onjuist ingevuld dan wordt uw stem ongeldig verklaard. Het blijft geheim op wie u heeft gestemd.

  (staat op waterschapsverkiezingen.nl)
  Tenzij hier complotdenkers zitten, zie ik geen reden om aan te nemen dat de privacy in het geding komt?

  Verder: 1) er gaat ontzettend veel geld naar de waterschappen – willen jullie dan niet in elk geval een beetje bepalen wat er mee gebeurt? 2) de achterbannen van partijen als de partij voor de dieren stemmen WEL – willen we dat die een meerderheid krijgen omdat wij allemaal te lui zijn? Tja…
  Ik stem dus lekker wél :p.

 6. Hein schreef:

  Nou is er landelijk al sprake van weinig interesse in deze verkiezingen en doen de politike partijen mee om de belangstelling te wekken. Als dat ook niks zou uithalen is er een overweging dat de provincie de bestuurstaken op zich zal gaan nemen. Een goede ontwikkeling die ik van harte toejuich. Dus ik vul bij nader inzien toch maar het stembiljet niet in. Afgezien van deze reden kon ik toch al geen hoogte krijgen welke kandidaat wáár voor staat, en dientengevolge belangen kan voorstaan die ik niet deel. Niet stemmen dus.